ARENDAL HELSESENTER

Arendal Helsesenter A/S er landets eldste legesenter for helhetlige legetjenester der man driver vitenskapsbasert medisinsk terapi og forskning .

Vårt legekontor var trolig en av de første legekontorer i Norge som brukte PC fordi Dr .Øverbye er utdannet også i dataprogrammering og lagete programmer for regnskap og arkivering ; før leger flest fikk pc .

Men vi har aldri brukt det på legens pult fordi vi har spurt pasienter hvordan de liker at en konsultasjon skal være.

Mer enn 95% av spurte pasienter svarte da at de opplever "dataleger " som upersonlige og at PC forstyrrer samtalen og tar bort øyenkontakt.
Fordi vi setter pasienten først, har vi etterkommet dette sterke ønsket. Derfor bruker vi fortsatt penn og papir.

kontor

Den medisinske stab.


For øyeblikket har vi en lege: Dr. Bjørn Johan Øverbye ,medlem av Den Norske Lægeforening.
Dr . Øverbye studerte fysikk fra 1966 og medisin fra 1969.
Han har en Ph.D i akupunktur fra Asia, har forfattet flere bøker og forsket på elektromagnetisk stråling og senest på hypothyreose.
Forskningen er utgitt i Norge og utlandet.
I 2008 fikk Dr . Øverbye pasientforeningen "Fritt Helsevalg"s pris "Brobyggerprisen" ,for sitt arbeid med å forene vitenskaplig medisin med sider av det som kalles "komplementær medisin" (eksempelvis: akupunktur ).

Fra 2011 samarbeider senteret med Din Hud og Kroppspleie. Din Hud og Kroppspleie har ernæringsfysiolog som tilbyr kostholdsveiledning. Ernæringsfysiologen holder til i nabolokalene "rett over gangen".

venterom

Våre pasienttilbud.


Vi er ett senter for vitenskapsbasert medisin som har fokus på hvordan kroppen fungerer og hvordan den tilpasser seg miljø , stress og ernæringsgrunnlag.
Vi tar hand om utredning, diagnose og behandling av følgende sykdomsårsaker:
• Allergier av alle slag ( akutte, kroniske, maskerte, pseudo allergier). Vår utredning er mer omfattende enn det som pasienter kan forvente hos fastlege eller sykehus.
• Mineral og vitamin mangelsykdommer. Vi samarbeider med sertifiserte laboratorier som tar prøver av 34 mineraler!
• Forgiftninger med tungmetaller, legemidler, miljøgifter, E-stoffer og lignende.
• Hypothyreose og annen hormonsvikt. Utvidet test etter de mest moderne protokoller utviklet blant annet i USA.
• Infeksjonssykdommer fremkalt av : virus, Candida sopp, Aspergillus –sopp, Mykoplasma, Borrelia og tarmparasitter.
Vi tilbyr her omfattende analyser med mikroskopi-dokumentasjon !
• Mekaniske problemer i skjelettet analyseres etter metoder anerkjent innen sportsvitenskap og kiropraktikk.
• Ulike psykiske problemer utredes, dersom man trenger psykolog eller psykiater henviser vi videre.


bentetthet

Helhetlig medisinsk vurdering.

I behandling av pasienter prøver vi å gi pasienters var på problemer som
Hva er endret i kropp/sinn og sjel?
• Manifestasjon: pasientens opplevelse av sin lidelse og synbare endringer i pasientens kropp.
• Manifestering i bevegelses apparatet.
• Manifestering i tenkemåte og følelsesmessige reaksjoner.
• Målbare forandringer som tallfester manifestasjonene: kjemiske og elektroniske undersøkelser.
Hvordan kan dette forklares ?
• Manifestasjonene må finne sin forklaring i endringer i kroppens kjemi (mangelsykdommer og eller forgiftninger )
• Forandringer i funksjon eller skader på skjelett, tenner ,muskler, årer, nerver eller indre organer
• Endret tenkemåte (De psykisk /sjelelige årsaker til sykdom)
• Endringer i kroppens nerver og cellenes evne til å produsere energi.
Hva er årsaken(e) ?
• Se under avsnittet ovenfor :pasienter etter sykdomsårsaker.


terapirom